Để lưu văn bản em chọn lệnh nào sau đây

Để lưu văn bản ta dùng nút lệnh nào

A.

B.

C.

D.

* Các bước thực hiện:- B1. Chọn lệnh File ⇒Save ⇒Browse (Ctrl+S)- B2. Chọn thư mục để lưu tệp.- B3. Gõ tên tệp văn bản- B4. Nháy nút Save

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nút lệnh 

 dùng để

Xem đáp án » 19/06/2021 4,249

Để tìm cụm từ "Computer" trong đoạn văn bản và thay thế thành cụm từ "Máy tính", ta thực hiện:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,686

Đâu không phải là thuộc tính cơ bản của định dạng đoạn văn bản:

Xem đáp án » 19/06/2021 763

Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 552

Khi một văn bản bị xoá nhầm em muốn khôi phục lại trạng thái trước đó thì phải nháy chuột vào nút nào trong các nút sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 527

Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản là:

Xem đáp án » 19/06/2021 432

Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh 

 trên thanh công cụ định dạng là:

Xem đáp án » 19/06/2021 332

Nút lệnh 

 dùng để:

Xem đáp án » 19/06/2021 318

Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

Xem đáp án » 19/06/2021 299

Hãy nêu các cách định dạng kí tự mà em biết?

Xem đáp án » 19/06/2021 268

Em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để di chuyển phần văn bản?

Xem đáp án » 19/06/2021 253

Hoạt động nào dưới đây có liên quan đến soạn thảo văn bản?

Xem đáp án » 19/06/2021 183

Trình bày các bước để chọn hướng trang và lề trang cho văn bản?

Xem đáp án » 19/06/2021 169

 Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải:

Xem đáp án » 19/06/2021 167

Muốn lưu văn bản , ta thực hiện File → Save, nhấn tổ hợp phím Ctrl+S, nháy chuột vào nút lệnh trên thanh công cụ.

Để lưu văn bản ta sử dụng nút lệnh nào

Toán 6

Ngữ văn 6

Tiếng Anh 6

Khoa học tự nhiên 6

Tin học 6

Lịch sử và Địa lý 6

Công nghệ 6

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 6

Tư liệu lớp 6

Đề thi

Xem nhiều nhất tuần

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hãy nêu chức năng của các biểu tượng dưới đây: (2 điểm)

Xem đáp án » 26/06/2020 854

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Để lưu văn bản em chọn lệnh nào sau đây