Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 55 năm 2024

Giải câu 1, 2, 3 Bài 55: Sự sinh sản của động vật trang 92, 93, 94 VBT Khoa học 5. Câu 3: Vẽ con vật mà em thích

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Đa số loài vật được chia thành mấy giống?

 1. Hai giống.
 1. Ba giống.

1.2. Cơ quan sinh dục đực tạo ra gì?

 1. Trứng.
 1. Tinh trùng.

1.3. Cơ quan sinh dục cái tạo ra gì?

 1. Trứng.
 1. Tinh trùng.

1.4. Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì?

 1. Sự thụ tinh.
 1. Sự mang thai.

1.5. Trứng đã được thụ tinh gọi là gì?

 1. Bào thai.
 1. Phôi.
 1. Hợp tử.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Đáp án

a

b

a

a

c

Câu 2

Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

Voi

Khỉ

Chuột

Chó

Thỏ

Rắn

Dơi

Cá sấu

Bướm

Rùa

Lời giải chi tiết:

Động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

Voi

×

×

Khỉ

×

Chuột

×

Chó

×

×

Thỏ

×

Rắn

×

Dơi

×

Cá sấu

×

Bướm

×

Rùa

×

Câu 3

Vẽ một con vật mà em thích

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

 • Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95 Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95, 96 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
 • Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97 Giải câu 1, 2, 3 Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97, 98 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
 • Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim trang 99 Giải câu 1, 2 Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim trang 99, 100 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
 • Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100 Giải câu 1, 2, 3 Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100, 101 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102

Giải câu 1, 2, 3 Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102, 103 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng