Top 10 cho 12g hỗn hợp x gồm al và fe 2022

Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X là

. Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml.... Câu hỏi: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X là.

A. 0,225 lít

. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí (NO, NO2) ?.

Top 1: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe | VietJack.com - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X là A. 0,225 lít . Đáp án chính xác . B. 0,275 lít . C. 0,240 lít . D. 0,200 . Xem lời giải.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa ... ...

Top 2: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 154 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X là?A. B. C. D.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl. ...

Top 3: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M

Tác giả: luyentap247.com - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X là?A. B. C. D.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. ...

Top 4: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml... - CungHocVui

Tác giả: cunghocvui.com - Nhận 277 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 10 Hoá học8 dạng bài tập Halogen cực hay có lời giải chi tiết !!Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml...Câu hỏi:Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X làA. 0,225 lít B. 0,275 lít C. 0,240 lít D. 0,200Đáp án A - Hướng dẫn giải Đáp án ACâu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm8 dạng bài tập Halogen
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. ...

Top 5: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe... - Vietjack.online

Tác giả: vietjack.online - Nhận 132 lượt đánh giá
Tóm tắt: 18/06/20217,992A. 0,225 lítĐáp án chính xácPage 218/06/2021507
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa ... ...

Top 6: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến ...

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 225 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X là:Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: AGọi nAl, nFe phản ứng lần lượt là x, y. Phương trình phản ứng: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 x          3x Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 y        2y Ta có: 27x + 56y = 12 – 7 = 5g (1) nHCl
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. ...

Top 7: Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 180 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi: Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 400 ml dung dịch Y chứa 43,4 gam chất tan, biết dung dịch Y có pH = 1. Cũng 12,12 gam X cho vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:Đáp án đúng: DpH = 1 ⇒ CHCl = 0,1M ⇒ nHCl =0,04 mol ⇒ chất tan có: m = \(m_{AlCl_{3}}+ m_{FeCl_{2}}\) + mHCl = 43,4 ⇒ 133,5nAl + 127nFe = 41,94 Lại có 27nAl + 56nFe = 12,12 ⇒ nAl = 0,2; nFe= 0,12 mol ⇒ nAg = 3nAl + 3nFe  = 0,96
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 400 ml dung dịch Y chứa 43,4 gam chất tan, biết dung dịch Y có pH = 1 ... ...

Top 8: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe - hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X làA. 0,225 lítB. 0,275 lítC. 0,240 lítD. 0,200
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa ... ...

Top 9: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl ... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 265 lượt đánh giá
Tóm tắt: lý thuyết. trắc nghiệm. hỏi đáp. bài tập sgk . . Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X?. ( cho H=1; O=16; Cl=35,5; Al=27; Fe=56). Các câu hỏi tương tự.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và 7,0 gam chất rắn... ...

Top 10: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu bằng dung dịch ...

Tác giả: moon.vn - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí (NO, NO2) ?. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí (NO, NO2) có khối lượng 12,2 gam. Khối lượng muối nitrat sinh ra là (biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử). A.30,6 gam. B.39,9 gam C.43,0 gam D.55,4 gam
Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 439850. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí (NO, NO2) có khối lượng 12,2 gam. ...