Top 10 năng lượng kích thích dừng để chuyển electron trong nguyên tử hydro từ mức cơ bản lên mức có n = 3 2022

Mức năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi biểu thức: ((E_n) = ( rm()) - ((13,6))(((n^2)))eV )(với n = 1, 2, 3…). Khi kích thích nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Khi chuyển về quỹ đạo bên trong, nguyên tử hiđrô có thể phát ra phôtôn có bước sóng ngắn nhất bằng.

A. Không chuyển lên trạng thái nào cả.

. Bài tập trắc nghiệm 45 phút Mẫu nguyên tử Bo - Lượng tử ánh sáng - Vật Lý 12 - Đề số 1.

Top 1: Năng lượng của nguyên tử hyđrô cho bởi biểu thức: Nếu đang ở trạng ...

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 207 lượt đánh giá
Tóm tắt: Năng lượng của nguyên tử hyđrô cho bởi biểu thức: Nếu đang ở trạng thái cơ bản bị kích thích bởi một phôton có năng lượng ε=12,75eV thì êlectron của nguyên tử sẽ chuyển lênA. Quỹ đạo MB. Quỹ đạo NC. Quỹ đạo OD. Quỹ đạo P Câu hỏi hot cùng chủ đề Cho 1eV=1,6.10-19J, h=6,625.10-34Js,  c=3.108 m/s . Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng -0,85 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng -13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóngA. 0
Khớp với kết quả tìm kiếm: Năng lượng của nguyên tử hyđrô cho bởi biểu thức: Nếu đang ở trạng thái cơ bản bị kích thích bởi một phôton có ... ...

Top 2: Năng lượng kích thích dùng để chuyển electron trong nguyên tử ...

Tác giả: lutrader.com - Nhận 200 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Năng lượng kích thích dùng để chuyển electron trong nguyên tử hydro từ mức cơ bản lên mức có n=3. Hỏi lúc: 3 tháng trước. Trả lời: 0. Lượt xem: 144 ... ...

Top 3: a, năng lượng kích thích dùng để chuyển electron từ trạng thái cơ ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 597 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Những câu hỏi liên quan. Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bằng công thức:. E. n. =. −. 13. ,. 6. n. 2.  . e. V. , với n = 1, 2, 3,... ứng với trạng thái dừng có electron chuyển động trên quỹ đạo K, L, M,... Năng lượng ion hóa (năng lượng cần thiết để biến nguyên tử trung hòa về điện thành ion dương) của nguyên tử hiđrô khi nó đang ở trạng thái cơ bản là bao nhiêu ? Lấy . e.  . =.  . 1. ,. 6. 10. -. 19.  . C.  . A. . 2. ,.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô En = -13,6/n2 (eV); với n = 1, 2, 3... Một electron có động năng bằng 12,6 eV đến va chạm với ... ...

Top 4: Mức năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác đ

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 121 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mức năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi biểu thức:((E_n) = ( rm()) - ((13,6))(((n^2)))eV )(với n = 1, 2, 3…). Khi kích thích nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Khi chuyển về quỹ đạo bên trong, nguyên tử hiđrô có thể phát ra phôtôn có bước sóng ngắn nhất bằngCâu 46010 Vận dụngMức năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi biểu thức: \({E_n} = {\rm{}} - \frac{{13
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi kích thích nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích ... Khi chuyển về quỹ đạo bên trong, nguyên tử hiđrô có thể phát ra phôtôn có ... ...

Top 5: Bài tập tiên đề Bo: tiên đề về sự hấp thụ phát xạ photon - MPC247

Tác giả: mpc247.com - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Câu 1.. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng \[0,1026\mu m\]. Năng lượng của phôtôn này bằng. [A]. 1,21 eV. [B]. 11,2 eV.. [C]. 12,1 eV.. [D]. 121 eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng \[\lambda =0,1026\mu m\]. Năng lượng của phôtôn này bằng : $\varepsilon =\dfrac{hc}{\lambda }=\dfrac{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}{0,{{1026. 10}^{-6}}}=1,{{9
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 10, 2018 — Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên ... Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En=−1,5eV E ... ...

Top 6: chủ đề 3. mẫu nguyên tử bo. quang phổ nguyên tử hidro

Tác giả: thaytruong.vn - Nhận 118 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: −13,6/n2. (eV) với n là số nguyên; n = 1 ứng với mức cơ bản K; n = 2, 3,4 ... ứng với các mức kích thích. Tính tốc độ electron trên quỹ đạo dừng B0 thứ hai. A. ...

Top 7: Nguyên tử hidro đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng cơ bản...

Tác giả: qa.haylamdo.com - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: 27/08/20211,232A. Không chuyển lên trạng thái nào cả. B. Chuyển dần từ K lên L rồi lên N C. Chuyển thẳng từ K lên N.Đáp án chính xácD. Chuyển dần từ K lên L, từ L lên M, từ M lên N
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên tử hidro đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng cơ bản thì hấp thụ một photon có năng lượng ε=EN−EK. ... ...

Top 8: VL12_Lượng tử AS_Test-4 | Optics Quiz - Quizizz

Tác giả: quizizz.com - Nhận 128 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong nguyên tử hydro, khi electron dịch chuyển từ mức năng lượng E1 = - 0,85 ... lượng bao nhiêu để chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng En = - 3,4 eV? ...

Top 9: Giá trị của các mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô

Tác giả: moicapnhap.com - Nhận 148 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử? Bài tập trắc nghiệm 45 phút Mẫu nguyên tử Bo - Lượng tử ánh sáng - Vật Lý 12 - Đề số 1Làm bài Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó thu được tối đa 10 vạch quạng phổ. Trạng thái kích thích đó êlectron đang chuyển động trên quỹ đạo:Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về mẫu nguyên tử Borh? Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng ... Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng –3,4 eV thì nguyên tử ... ...

Top 10: Quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô ( hay) - vatly247.com

Tác giả: m.vatly247.com - Nhận 134 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài viết trình bày lý thuyết quang phổ vạch của nguyên tử H và sự dịch chuyển của êlectron từ mức năng lượng này sang mức năng lượng khác. Để làm được dạng bài tập này bạn đọc phải hiểu và đọc được sơ đồ mức năng lượng của nguyên tử HQUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HYĐRÔA. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:Tiên đề Bo : \(e=hf_{nm}=\frac{hc}{l_{_{_{nm}}}}=E_{n}-E_{m}\)+ Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô:   rn = n2r0   Với r0 =5,3.10-11m là bán kính Bo (ở qu
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 7, 2015 — + Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô: rn ... + Bước sóng phát ra khi nguyên tử chuyển mức năng lượng: ε=En−Em ε ... ...