Top 8 vận dụng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 2023

Top 1: Chuyên đề: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ...

Tác giả: cpv.ctu.edu.vn - Nhận 299 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. I. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ, LÀM NGƯỜI CÔNG BỘC TẬN TỤY, TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN, ĐỜI TƯ TRONG SÁNG, CUỘC SỐNG RIÊNG GIẢN DỊ1. Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tưHồ Chí Minh khẳn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. ... phải ngẫu nhiên mà ngay từ thuở nhỏ Hồ Chí Minh đã có ý thức gắn vận mệnh cá ...Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. ... phải ngẫu nhiên mà ngay từ thuở nhỏ Hồ Chí Minh đã có ý thức gắn vận mệnh cá ... ...

Top 2: Di huấn Hồ Chí Minh về "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" | C. Mác

Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn - Nhận 258 lượt đánh giá
Tóm tắt: TỪ TÁC PHẨM “CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH” ĐẾN LỜI DẶN "CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ" TRONG DI CHÚCNghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trước tác Người để lại, có thể thấy rằng: Người không chỉ nhấn mạnh “trung với nước, hiếu với dân” là phẩm chất quan trọng nhất; chi phối các phẩm chất đạo đức khác của người cách mạng mà còn khẳng định “cần, kiệm, liêm, chính” là yêu cầu nhất thiết phải có, là “tứ đức” cơ bản. làm nên “gốc” của người cách mạng. “Tứ đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 8, 2019 · Nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trước tác Người để lại, có thể thấy rằng: Người không chỉ ...5 thg 8, 2019 · Nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trước tác Người để lại, có thể thấy rằng: Người không chỉ ... ...

Top 3: Những điều tôi đã học được theo tấm gương đạo đức của Bác về ...

Tác giả: thanhtra.angiang.gov.vn - Nhận 216 lượt đánh giá
Tóm tắt: 24/01/2017 Khi tôi sinh ra thì Bác đã không còn nữa, nhưng hình ảnh của Bác với vầng trán cao, đôi mắt sáng, chòm râu bạc và đôi dép cao su giản dị như có phép màu nhiệm, cứ in đậm, khắc sâu trong ký ức tôi cùng bao nhiêu thế hệ. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta noi theo. Để học tập và làm thật tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi đã tìm và đọc rất nhiều tài liệu về Bác. Là công chức ngành Thanh. tra, tôi nhận thức sâu sắc và tâm đắc nhất là t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là những phẩm chất gắn liền với hoạt động thực tiễn, được thể hiện cụ thể hàng ngày, là cái nhìn thấy được của đạo đức, ...Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là những phẩm chất gắn liền với hoạt động thực tiễn, được thể hiện cụ thể hàng ngày, là cái nhìn thấy được của đạo đức, ... ...

Top 4: Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công vô tư

Tác giả: phuong6govap.gov.vn - Nhận 143 lượt đánh giá
Tóm tắt: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. Bí mật.“Tự mình phải:Cần kiệm.Hoà mà không tư.Cả quyết sửa lỗi mình.Cẩn thận mà không nhút nhát.Hay hỏi.Nhẫn nại (chịu khó).Hay nghiên cứu, xem xét.. Vị công vong tư.Không hiếu danh, không kiêu ngạo.Nói thì phải làm.Giữ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công vô tư. “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi.Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công vô tư. “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. ...

Top 5: Bài thu hoạch thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư

Tác giả: luatduonggia.vn - Nhận 159 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Nội dung cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh:. 3. Thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô. tư: Tư tưởng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư? Nội dung cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư?Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vị đại của toàn dân tộc ta. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện ở đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và đức tính khiêm tốn hết mực của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) 8 ngày trước · Nội dung cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư? Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ ...Xếp hạng 5,0 sao (1) 8 ngày trước · Nội dung cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư? Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ ... ...

Top 6: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: baohagiang.vn - Nhận 198 lượt đánh giá
Tóm tắt: 15:31, 04/06/2009Trong những năm 20 của thế kỷ XX, Bác Hồ đã khuyên con người, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, thiếu một trong bốn đức tính trên thì không thể trở thành người lãnh đạo. Tư tưởng này của Bác nhằm đề phòng ham muốn về vật chất, thói hiếu danh, kiêu ngạo, tham ô, xa hoa,. lãng phí. Người mong muốn mọi người giữ mình trong sạch. Bác Hồ cho rằng, cán bộ nói chung, cán bộ quản lý, lãnh đạo nói riêng không phải là “quan cách mạn
Khớp với kết quả tìm kiếm: “Cần”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là cần cù lao động, có tinh thần khuyến khích và giúp đỡ người khác làm tốt công việc; là tích cực, chủ động, ...“Cần”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là cần cù lao động, có tinh thần khuyến khích và giúp đỡ người khác làm tốt công việc; là tích cực, chủ động, ... ...

Top 7: Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo Di chúc Bác Hồ

Tác giả: qdnd.vn - Nhận 233 lượt đánh giá
Tóm tắt: Di chúc thể hiện chiều sâu trí tuệ, văn hóa, nhân văn, trong đó vấn đề đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" của đội ngũ cán bộ, đảng viên được Bác nhấn mạnh và đặc biệt quan tâm, bảo đảm cho Đảng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, giữ vững vai trò cầm quyền trong sự nghiệp cách mạng, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Chuẩn mực đạo đức cách mạng chung nhất của đội ngũ cán bộ,. đảng viên trong giải quyết mối quan hệ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 thg 6, 2019 · Và cán bộ, đảng viên “không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”(3). Người giải thích rõ thế nào ...2 thg 6, 2019 · Và cán bộ, đảng viên “không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”(3). Người giải thích rõ thế nào ... ...

Top 8: Bài thu hoạch cần kiệm liêm chính chí công vô tư - Luật Hoàng Phi

Tác giả: luathoangphi.vn - Nhận 154 lượt đánh giá
Tóm tắt:  Gợi ý bài thu hoạch cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Nội dung “cần kiệm liêm chính, chính công vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô. tư”. Thứ nhất:. Mỗi cán bộ, Đảng viên phải luôn học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn và thấm nhuần đạo đức cách mạng. Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với sự gương mẫu của người đứng đầu. Thứ ba: Nâng cao dân trí, phát huy quyền làm chủ, tăng cường dân chủ và mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Thứ tư: Nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát cán bộ, đảng viên của các cơ quan nhà nước, thực hiện kỷ luật nghiêm minh của các rổ chức Đảng.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 4, 2023 · Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” · Thứ nhất: Mỗi cán bộ, Đảng viên phải luôn học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận, ...12 thg 4, 2023 · Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” · Thứ nhất: Mỗi cán bộ, Đảng viên phải luôn học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận, ... ...