Top 9 cho tập hợp s gồm 17 số nguyên dương đầu tiên 2023

Top 1: Cho tập hợp S = {1,2,3...,17} gồm 17 số nguyên dương đầu

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho tập hợp S = {1,2,3...,17} gồm. 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử của tập S. Tính xác suất để tập hợp con chọn được có tổng các phần tử chia hết cho 3.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 5 ghế. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh, gồm 5 nam và 5 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Tính xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện một học sinh nữ.. Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời. 3 quả. cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng. Có 8 người khách bước ngẫu nhiên vào một cửa hàng có 3 quầy. Tính xác suất để 3 người cùng đến quầy thứ nhất.. Một hộp đựng 15 quả cầu trong đó có 6 quả màu đỏ, 5 quả màu xanh,. 4 quả màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu trong 15 quả cầu đó. Tính xác suất để 6 quả lấy được có đủ ba màu.. Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 7 quả cầu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, hộp thứ hai chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên từ. một hộp 1 quả cầu. Xác suất sao cho hai quả lấy ra cùng màu đỏ.. Một đoàn tàu gồm ba toa đỗ sân ga. Có 5 hành khách lên tàu. Mỗi hành khách độc lập với nhau. Chọn ngẫu nhiên một toa. Tìm xác suất để mỗi toa có ít nhất 1 hành khách bước lên tàu..
Khớp với kết quả tìm kiếm: 9 thg 1, 2020 · Cho tập hợp S = {1,2,3...,17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử của tập S. Tính xác suất để tập hợp con chọn được có ...9 thg 1, 2020 · Cho tập hợp S = {1,2,3...,17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử của tập S. Tính xác suất để tập hợp con chọn được có ... ...

Top 2: Cho tập hợp S = 1;2;3;....;17 gồm 17 số nguyên dương đầu tiên ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 192 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 Lời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử trong 17 phần tử của tập S  có \({n_\Omega } = C_{17}^3 = 680\) cách chọn.Gọi A là biến cố: “Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử của tập S sao cho tổng của 3 phần tử chia hết cho 3”.Trong tập hợp S có 5 số chia hết cho 3 là \(\left\{ {3;6;9;12;15} \right\}\), có 6 số chia 3 dư 1 là \(\left\{ {1;4;7;10;13;16} \right\}\) và có 6. số chia 3 dư 2 là \(\left\{ {2;5;8;11;14;17} \right\}\).Giả sử 3 số
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tập hợp S = 1;2;3;....;17 gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 ph · Câu hỏi · Đáp án đúng: B · Lời giải của Tự Học 365 · Ý kiến ...Cho tập hợp S = 1;2;3;....;17 gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 ph · Câu hỏi · Đáp án đúng: B · Lời giải của Tự Học 365 · Ý kiến ... ...

Top 3: Cho tập hợp S={1;2;3;...;17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên...

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 172 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho tập hợp S=1;2;3;...;17 gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp được chọn có tổng các. phần tử chia hết cho 3.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là. Tính đạo hàm của hàm số y=3x+1  . Nghiệm của phương trình . 22x−1=8 là. Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(1)=3 và f(x)+xf'(x)=4x+1 với mọi x>0. Tính f(2) . Cho cấp số cộng (un) với u1 = 3 và u2.  = 9. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng. Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị như hình vẽ, biết f(x) đạt cực tiểu tại điểm x=1 và thỏa mãn fx. +1 và fx−1 lần lượt chia hết cho x−12 và x+1. 2. Gọi S1,S2 lần lượt là diện tích như trong hình bên. Tính 2S2+8S1. Xác định tọa độ điểm I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=2x. −3x+4.. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là . Số phức nghịch đảo của số phức z = 1+3i là. Đồ thị hàm số y=−x42+x2. +32 cắt trục hoành tại mấy điểm?. Số nghiệm của phương trình logx−12=2. Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f’(x). Đồ thị của hàm số y=f’(x) như hình vẽ.Giá trị lớn nhất của hàm số gx. =f3x+9x trên đoạn −13;13 là. Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính MN, PQ của hai đáy sao cho MN⊥PQ. Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt cắt đi qua 3 trong 4 điểm M, N, P, Q để thu được khối đá có hình tứ diện MNPQ. Biết rằng MN=60 cm và thể tích khối tứ diện MNPQ bằng 36dm3. Tìm thể tích của lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân). Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 10, 2022 · - Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0108307822, ngày cấp: 04/06/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.14 thg 10, 2022 · - Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0108307822, ngày cấp: 04/06/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. ...

Top 4: Cho tập hợp (Công thức) gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 188 lượt đánh giá
Tóm tắt: Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính MN, PQ của hai đáy sao cho Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt cắt đi qua 3 trong 4 điểm M, N, P, Q để thu được khối đá có hình tứ diện MNPQ. Biết rằng MN = 60 cm và thể tích khối tứ diện MNPQ bằng Tìm thể tích của lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết. quả đến 1 chữ số thập phân).AB113,6C143,6D123,6
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Cho tập hợp (Công thức) gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S . Tính xác suất để tập hợp được chọn có tổng ...Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Cho tập hợp (Công thức) gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S . Tính xác suất để tập hợp được chọn có tổng ... ...

Top 5: Cho tập hợp S={1;2;3;…;17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên

Tác giả: hoctap247.com - Nhận 282 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (30 đề) !! . Cho tập hợp S={1;2;3;…;17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp được chọn có tổng các phần tử chia hết cho 3 . Câu hỏi : Cho tập hợp S={1;2;3;…;17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp được chọn có tổng các phần tử chia hết cho 3. A. 2734  B. 2368 . C. 93
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tập hợp S={1;2;3;…;17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp được chọn có ...Cho tập hợp S={1;2;3;…;17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp được chọn có ... ...

Top 6: Cho tập hợp S = {1;2;3;...;17} gồm 17 số nguyên dương

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi hot cùng chủ đề Tất cả Toán học Vật Lý . Hóa học Văn học Lịch sử. Địa lý Sinh học Giáo dục công. dân Tin học Tiếng anh . Công nghệ Khoa học Tự nhiên Lịch sử và Địa lý. Cho tập hợp S=1;2;3;...;17 gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp được chọn có tổng các phần tử chia hết cho 3. A. 2734B. 2368C. 934D. 917 1 câu trả lời 2361Phương. pháp:Công thức tính xác suất củ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 7, 2020 · Cho tập hợp S=1;2;3;...;17 gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp ...29 thg 7, 2020 · Cho tập hợp S=1;2;3;...;17 gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp ... ...

Top 7: Cho tập hợp (S = left{ {1;,2;,3 - Loigiaihay.com

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 93 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phương pháp giải:Công thức tính xác suất của biến cố A là: \(P\left( A \right) = \dfrac{{{n_A}}}{{{n_\Omega }}}.\)Lời giải chi tiết:Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử trong 17 phần tử của tập S  có \({n_\Omega } = C_{17}^3 = 680\) cách chọn.Gọi A là biến cố: “Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử của tập S sao cho tổng của 3 phần tử chia hết cho 3”.Trong tập hợp S có 5 số chia hết cho 3 là \(\left\{ {3;6;9;12;15}. \right\}\), có 6 số chia 3 dư 1 là \(\left\{ {1;4;7;10;13;16} \right\}\) và có
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tập hợp (S = left{ {1;,2;,3;....;,17} right}) gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để ...Cho tập hợp (S = left{ {1;,2;,3;....;,17} right}) gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để ... ...

Top 8: Cho tập hợp \(S=\left\{ 1;2;3;...;17 \right\}\) gồm 17 số ... - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 205 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử trong 17 phần tử của tập S có \({{n}_{\Omega }}=C_{17}^{3}=680\) cách chọn.Gọi A là biến cố: “Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử của tập S sao cho tổng của 3 phần tử chia hết cho 3”.Trong tập hợp S có 5 số chia hết cho 3 là \(\left\{ 3;6;9;12;15 \right\}\), có 6 số chia 3 dư 1 là \(\left\{ 1;4;7;10;13;16 \right\}\) và có 6 số chia 3 dư 2 là \(\left\{ 2;5;8;11;14;17 \right\}\).Giả sử số được chọn là \(a,b,c\Rightarrow \left( a+b+c \right)\) chia hết. cho 3.TH1: Cả 3 số a,b,c đều c
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Cho tập hợp S={1;2;3;...;17} S = { 1 ; 2 ; 3 ; . . . ; 17 } gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp ...Câu hỏi: Cho tập hợp S={1;2;3;...;17} S = { 1 ; 2 ; 3 ; . . . ; 17 } gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp ... ...

Top 9: Cho tập hợp$S = \left\{ {1;2;3;4;...;17} \right\}$gồm số ... - Moon.vn

Tác giả: moon.vn - Nhận 193 lượt đánh giá
Tóm tắt: Moon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Tầng 3 No - 25 Tân Lập, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Mã số thuế: 0103326250. Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017 Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng Hữu Thành. Chính sách quyền riêng tư
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tập hợp$S = \left\{ {1;2;3;4;...;17} \right\}$gồm số guyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập hợp con có $3$ ph? Cho tập hợpS={1;2;3;4;...;17} S ...Cho tập hợp$S = \left\{ {1;2;3;4;...;17} \right\}$gồm số guyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập hợp con có $3$ ph? Cho tập hợpS={1;2;3;4;...;17} S ... ...