Chụp x quang hàm bao nhiêu tiền năm 2024

Giá dịch vụ chụp X quang bao nhiêu tiền phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: Địa chỉ khám bệnh, thiết bị máy móc. Các cơ sở y tế khác nhau thường có bảng giá dịch vụ khác nhau.

Dưới đây là khung giá dịch vụ chụp X quang khám bệnh theo yêu cầu theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 13/2023/TT-BYT như sau:

Chụp X quang thường có giá dịch vụ rẻ hơn và phổ biến hơn. Cụ thể là:

Chụp X quang thường

Giá chụp X quang

Chụp X quang 1 tư thế phim ≤ 24x30 cm

50.200 - 99.000/ 01 vị trí

Chụp X quang 2 tư thế phim ≤ 24x30 cm

56.200 - 76.000/ 01 vị trí

Chụp X quang 1 tư thế phim > 24x30 cm

56.200 - 79.000/ 01 vị trí

Chụp X quang 2 tư thế phim > 24x30 cm

69.200 - 92.000/ 01 vị trí

Chụp X quang răng cận chóp

13.100 - 36.000

Chụp Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu (chụp sọ mặt chỉnh nha thường)

64.200 - 170.000

Chụp Angiography mắt

214.000 - 419.000

Chụp X quang thực quản có uống thuốc cản quang

101.000 - 255.000

Chụp X quang dạ dày tá tràng (có chất cản quang)

116.000 - 224.000

Chụp X quang khung đại tràng đã bao gồm cả thuốc cản quang

156.000 - 290.000

Chụp mật qua Kehr chưa bao gồm thuốc cản quang

240.000 - 948.000

Chụp X quang hệ tiết niệu có thuốc cản quang (UIV)

539.000 - 835.000

Chụp X quang niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

529.000 - 896.000

Chụp bàng quang (có bơm chất cản quang)

206.000 - 461.000

Chụp X quang tử cung vòi trứng có thuốc cản quang

371.000 - 719.000

Chụp X quang vú định vị kim dây

386.000 - 587.000 (chưa bao gồm kim định vị)

Lỗ dò cản quang

406.000 - 667.000

Mammography (1 bên)

94.200 - 273.000

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

401.000 - 595.000

Chụp x quang hàm bao nhiêu tiền năm 2024

Giá chụp X quang thường, chụp X quang số hóa (Hình từ Internet)

Giá chụp X quang số hóa? Nên chụp X quang ở đâu an toàn, chính xác?

Khung giá dịch vụ chụp X quang khám bệnh theo yêu cầu theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 13/2023/TT-BYT như sau:

Chụp X quang số hóa có giá dịch vụ cao hơn chụp X quang thường, cụ thể là:

Chụp X-quang số hóa

Giá chụp X quang

Chụp X quang số hóa 1

65.400 - 146.000/ 01 vị trí

Chụp X quang số hóa 2

97.200 - 222.000/ 01 vị trí

Chụp X quang số hóa 3

122.000 - 227.000/ 01 vị trí

Chụp X quang ổ răng hoặc cận chóp số hóa

18.900 - 62.000

Chụp X quang số hóa tử cung vòi trứng

411.000 - 661.000

Chụp X quang hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

609.000 - 945.000

Chụp X quang niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

564.000 - 890.000

Chụp X quang thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

224.000 - 363.000

Chụp X quang số hóa dạ dày tá tràng có dùng thuốc cản quang

224.000 - 507.000

Chụp X quang số hóa khung đại tràng có dùng thuốc cản quang

264.000 - 604.000

Chụp X quang tủy sống có thuốc cản quang số hóa

521.000 - 708.000

Chụp X quang cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) số hóa

944.000 - 1.180.000

Chụp X quang đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp số hóa

386.000 - 639.000 (Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng)

Xem toàn bộ Thông tư 13/2023/TT-BYT: Tại đây

Ngoài chi phí chụp X quang, điều hầu hết người bệnh đều quan tâm không kém là nên chụp X quang ở đâu đảm bảo an toàn và độ chính xác. Theo đó, bệnh nhân có thể khám ở cơ sở y tế đúng tuyến nếu muốn hưởng BHYT.

Nếu không, người bệnh cần chọn những cơ sở y tế uy tín để khám bệnh. Đây là nơi hội tụ những trang thiết bị hiện đại, quy trình khám chữa bệnh đảm bảo an toàn. Các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm có thể đảm bảo an toàn trong quá trình chụp X quang. Các bác sĩ giỏi chuyên môn có thể đảm bảo chẩn đoán bệnh chính xác và chỉ định hướng điều trị phù hợp.

Thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đảm bảo nguyên tắc nào?

Nguyên tắc thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu theo Điều 3 Thông tư 13/2023/TT-BYT quy định như sau:

- Phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu đa dạng và khả năng chi trả của người sử dụng dịch vụ. Mức giá của các dịch vụ được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý và có tích lũy để tái đầu tư và phát triển, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Công khai, minh bạch danh mục, mức giá và khả năng đáp ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu để người dân, người bệnh biết, lựa chọn sử dụng dịch vụ trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện giữa người sử dụng dịch vụ và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị đã được ban hành.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động và đáp ứng các điều kiện để thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, đồng thời bảo đảm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu có trách nhiệm quản lý, sử dụng và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải hạch toán và theo dõi riêng doanh thu, chi phí và phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán, báo cáo tài chính; phải trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật.