Sửa lỗi ntldr is missing trên win 10 năm 2024

Chào các bác, các bác giải đáp giúp em vấn đề này với ạ. Em đang dùng dell vostro 5470. Sáng nay muốn cài từ win 8.1 sang win 7 - Đầu tiên, em đã dùng usb win pe 8.1 x64 để format ổ C (định dạng gpt) rồi cài win 7 x64 bằng 1 cái usb khác. Nhưng cài xong nó nằm im ở cái logo starting window. Restart cũng vẫn vậy nên em chuyển sang bước tiếp theo. - Em để định dạng ổ C thành MBR và set active cho nó. Xong em cài win giữa chừng thì cancel (em nghĩ nguyên nhân là ở hành động ngu này). Em vào menu boot, chuyển sang boot legacy, cái load rom legacy để enable, cái secure thì vẫn disable như cũ. Restart thì nó báo lỗi NTLDR is missing. Ctrl+alt+del để restart. Em ấn F2 hay F12 đều k đc, dù rõ ràng khi ấn cái dòng boot f2 hay f12 có sáng khi ấn tương ứng các nút đó. Em có gọi lên dell service thì ngta bảo 2-3 hôm mới tới được sau khi đã hướng dẫn đủ kiểu mà k giải quyết được vấn đề của em. Mặc dù em nghe bảo trong 24h từ khi mình gọi thì ngta sẽ tới (cái này em thắc mắc). Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi: 1. Service của dell tại nhà thì 24h ngta mới tới hay 2-3 ngày ạ @@ bác nào dùng dịch vụ tại nhà của dell rồi, cho em ít report với ạ. 2. Dùng dịch vụ tại nhà hơn hay mang ra trung tâm bảo hành dell hơn? 3. Bác nào gặp lỗi tương tự của em thì cho em hỏi nếu sửa thì có mất phí k ạ? Phần cứng máy em chắc k sao, chắc lỗi phần mềm thôi. Em xin chân thành cảm ơn!

Sent from my GT-N7105 using Tinhte.vn mobile app

Case 1. "Update Windows 10 into the latest version, but it failed to load. An error message popped up and warned me, "NTLDR is missing". What can I do?"

Case 2. "My computer cannot start. I tried several times, and an "NTLDR is missing" message just won't disappear. How to fix this problem?"

Sửa lỗi ntldr is missing trên win 10 năm 2024

Serious problems may occur when Windows 10 cannot load or fail to boot, showing NTLDR is missing error. You may not be able to work or enjoy wonderful internet life, losing clients, money, and even jobs. What is NTLDR is missing? Why Windows 10 display NTLDR missing and asks to press Ctrl+Alt+Del keys to restart your computer?

What Is NTLDR Is Missing Error

NTLDR, which is an abbreviation form of NT loader, works as the boot loader for all releases of Windows NT operating systems, including Windows 10. NTLDR is typically run from the primary hard disk drive and it can also run from portable storage devices like USB flash drive, CD-ROM, etc. NT loader also can load a non-NT-based OS with the appropriate boot sector in a file.

NTLDR contains three major files:

 • NTLDR, the main boot loader
 • NTDETECT.COM, also sometimes called COM, required for booting NT-based OS, detects basic hardware information for a successful boot
 • boot.ini, contains the system configuration details.

When your Windows 10, Windows 8, or Windows 7 fails to boot, you may get the following errors:

 • NTLDR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart.
 • NTLDR is missing Press any key to restart.
 • Boot: Couldn't find NTLDR Please insert another disk.

Reasons for NTLDR is missing on Windows 10 vary from configuration error, corrupt HDD/SSD, and others like:

 • The computer is booting from a non-bootable source.
 • NTLDR-related files are corrupted or missing.
 • The bootable volume has its active partition set incorrectly.
 • The BIOS is outdated.
 • There are system upgrade issues.

Whatever the cause of the problem, the following solutions should work effectively to fix Windows 10/8/7 fails to load or start with NTLDR is missing error.

8 Solutions to Fix NTLDR Is Missing in Windows 10/8/7

When you happen to meet the Windows 10 NTLDR missing error, first, restart your computer to check if that works. The NTLDR missing error could be an accident. Press Ctrl+Alt+Del keys to restart, and if that doesn't work, try the following methods to fix your problem.

1. Unplug All Removable Media

"NTLDR is missing" issue is often caused by BIOS trying to load from an external non-bootable drive, such as an external hard disk, pen drive, and CD. So, remove all external accessories and peripherals that you don't need to boot your computer. Some accessories might be hindering with the boot process.

Removing external drives will force Windows 10 to look at the primary drive where it should find NTLDR and boot correctly. Then, reboot your computer again.

2. Change BIOS Boot Order

If you can't remove external drives or removing them is not working, you can manually change the boot order from the BIOS/UEFI to ensure that the PC tries to load from an internal bootable hard drive.

Step 1. Restart your computer.

Step 2. Hold and press F2, F8, F10, or Del to enter the BIOS environment.

Step 3. Use the arrow keys to select the BOOT tab. Move the bootable HDD drive that contains the NT Loader files, where you have installed your Windows OS to the top of the priority list.

Sửa lỗi ntldr is missing trên win 10 năm 2024

Reboot your computer and check if you get the NTLDR is missing error or not.

3. Replace Corrupted NTLDR or NTDETECT.COM File

If the NTLDR file is damaged or missing, your Windows 10/8/7 can't boot and shows NTLDR is missing issue. In order to solve the Windows 10 NTLDR missing error, you need to use the installation CD/DVD of Windows. But the problem is that many users download Windows 10 from the web site, and there is no boot disk. Or the boot disk can't be found anymore.

Then, how to repair Windows 10 and fix NTLDR is missing issue without a disk? Don't worry, here is a simple way to create a Windows USB bootable drive.

EaseUS Partition Master helps you create the bootable disk into a USB drive or CD within simple clicks. After that, you can replace the required files for NTLDR to load correctly.

Except for creating WinPE bootable disk, EaseUS partition/disk management software provides more one-stop disk partition features, such as allocate space from D drive to C drive speed up Windows 10, clone disk, merge partitions, create/delete/format partition, wipe data, and disk/partition conversion, migrate OS to smaller SSD, and so on.

Now, download this ultimate partition manager to create Windows 10 bootable USB.

Step 1. To create a bootable disk of EaseUS Partition Master, you should prepare a storage media, like a USB drive, flash drive or a CD/DVD disc. Then, correctly connect the drive to your computer.

Step 2. Launch EaseUS Partition Master, and find the "Bootable Media" feature on the left. Click on it.

Step 3. You can choose the USB or CD/DVD when the drive is available. However, if you do not have a storage device at hand, you can also save the ISO file to a local drive, and later burn it to a storage media. Once made the option, click the "Create" button to begin.

 • Check the Warning message and click "Yes".

Step 4. When the process finishes, you'll see a pop up window, asking if you want to restart computer from the bootable USB.

 • Reboot Now: it means you want to restart the current PC and enter EaseUS Bootable Media to manage your disk partitions without OS.
 • Done: it means you don't want to restart the current PC but to use the bootable USB on a new PC.

Sửa lỗi ntldr is missing trên win 10 năm 2024

Note: To use the bootable disk on a new PC, you need to resart the target computer and press F2/F8/Del key to enter BIOS, and set the USB bootable disk as the first boot disk.

Wait patitiently and your computer will automatically boot up from the USB bootable media and enter EaseUS WinPE desktop.

Sửa lỗi ntldr is missing trên win 10 năm 2024

Now you can use the EaseUS WinPE bootable disk to restart your computer and fix the NTLDR is missing error.

Step 1. Insert or connect the bootable disk with a computer and restart the computer.

Step 2. Choose to boot from EaseUS WinPE bootable disk. Then the computer will boot smoothly.

Step 3. Then you can go to a healthy computer that runs exactly the same Windows system as your computer and copies the Ntldr file, the Ntdetect.com file, and the Boot.ini file to your present system partition in the local hard disk.

Or you can also find copy those files from the boot disk to the system partition on your computer.

4. Reset Active Partition

NTLDR is missing error may occur if a bootable disk’s active partition is set incorrectly. If the partition marked as active does not contain the Windows NOTLDR bootloader files, you cannot start your PC and you may receive the error message: NTLDR is missing. Press Ctrl + Alt + Del to restart.

You can reset the active partition with EaseUS WinPE bootable disk created in the above method to fix this problem. Boot your computer from EaseUS WinPE bootable disk, then follow the steps below to set the partition as active.

Step 1. Run EaseUS partition manager software. On the disk map, right-click the target partition and choose "Advanced".

Step 2. Then, select "Set Active" from the drop-down menu. Click "Yes". And choose "Execute 1 Task(s)" and click "Apply".

5. Update Outdated BIOS

Sometimes, if the BIOS on your computer is outdated, you may also receive the NTLDR missing problem.

You can check your BIOS version and update it. Be very careful when updating your BIOS! If your computer freezes, crashes or loses power during the process, the BIOS or UEFI firmware may be corrupted. This will make your computer unbootable.

6. Use Windows Startup Repair

Windows Automatic Repair is a built-in tool for users to apply and try to fix some normal errors on Windows PC. And you may also try this method to repair Windows 10 boot error - NTLDR is missing.

Step 1. Boot Up Windows from Installation Media.

 • Insert Windows 10/8/7 installation disk or USB to your PC.
 • Restart the PC and boot from the disk or USB.

Step 2. Enable Automatic Repair option.

 • Click "Repair your computer" at the Install now screen.

Sửa lỗi ntldr is missing trên win 10 năm 2024

 • Click "Troubleshoot" at choosing an option screen > click "Automatic repair".

Sửa lỗi ntldr is missing trên win 10 năm 2024

 • Choose an account from the list to continue at the Automatic Repair screen and wait for the process to finish.

When the process completes, you can restart your PC to see if the NTLDR missing issue disappears or not.

7. Check SATA Cable

Another way to help NTLDR is missing error is by checking your computer SATA cable. Open the computer case and check whether the SATA cable is connected properly or not. If it is connected, then the issue might be in something else.

8. Turn to Professionals or Technicians for Help

If none of the above solutions worked for you in solving the NTLDR is missing error, then you can take the help of a professional or technician to solve the issue. EaseUS 1-on-1 remote manual assistance aims to help users solve any system boot issues. Consult with EaseUS’s experts for cost-efficient manual service.

Do You Need Specialized Services for System Boot Issues?

EaseUS also provides 1-on-1 remote assistance to fix the boot issue. If the solution above does not work for you, please contact our professionals for help. To ensure our professional assistance work, you are suggested to connect the unbootable system drive to a healthy computer when getting connected with us.

Final Verdict

This tutorial covers eight methods in all for fixing Windows 10 NTLDR is missing problem. If you have any questions when solving this issue, feel free to contact out technical support team for instant help.

NRLDR Is Missing Windows 10 FAQs

In the above content, we have discussed some effective solutions to the NRLDR is missing error. Here are more relevant questions to NRLDR is missing. Read and check the brief guide.

Where is ntldr located?

NTLDR (an abbreviation of NT loader) is the boot loader for all releases of Windows NT operating system up to and including Windows XP and Windows Server 2003. NTLDR is usually located in the primary HDD/SSD, but it can also run from portable storage devices such as a CD-ROM, USB flash drive, or floppy disk.

What is an NTLDR missing mean?

What does NTLDR missing mean? When you start your Windows computer, you may receive the error message: NTLDR is missing. Press any key to restart, or NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.

When the problem appears during the boot process, you can’t start your computer properly. NTLDR missing may occur if the basic input/output system (BIOS) on your computer is outdated, or if one or more Windows boot files are missing or damaged. The reasons for NTLDR missing also vary from configuration error, corrupt HDD/SSD, and more.

How do you fix NTLDR is missing?

You can try the following ways to fix NTLDR is missing on Windows 10:

 • Unplug all removable media
 • Change BIOS boot order
 • Replace NTLDR and NTDETECT.COM file
 • Reset active partition
 • Rebuild boot.ini file
 • Change the bootsector code

How do I repair Windows 10 without a disk?

There are some possible ways to repair Windows 10 without a disk. When you need to repair Windows 10, the computer might fail to load. So, before fixing the issue, recover data from the PC/laptop that won't boot to unexpected avoid data loss.