Chủ đề: Nh��

Có 4 bài viết

Giải trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 50 bài 9 sgk tự nhiên và xã hội lớp 2 cánh diều
Giải trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 50 bài 9 sgk tự nhiên và xã hội lớp 2 cánh diều

Em thường được đi phương tiện giao thông nào? Hãy tự nhận xét về việc thực hiện các quy định khi đi trên phương tiện giao thông đó. ...

Nguồn: Sưu tầm - viết đoạn văn ngắn trình bày luận điểm: mùa xuân nho nhỏ là bài thơ giàu chất họa và chất nhạc.
Nguồn: Sưu tầm - viết đoạn văn ngắn trình bày luận điểm: mùa xuân nho nhỏ là bài thơ giàu chất họa và chất nhạc.

Mùa xuân nho nhỏ là bài thơ giàu chất họa và chất nhạc.Đó là không gian của một dòng sông xanh. Bức tranh thiên nhiên mở đầu bằng không gian thoáng đãng, ...

Đề bài - bài 39 trang 103 vở bài tập toán 9 tập 1
Đề bài - bài 39 trang 103 vở bài tập toán 9 tập 1

Đài quan sát ở Toronto, Ontario (Canada) cao 533m. Ở một thời điểm vào ban ngày, mặt trời chiếu tạo thành bóng dài 1100m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt ...

Những chuyển biến về xã hội
Những chuyển biến về xã hội

=> Như vậy, cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới như công nhân, tư sản và tiểu tư sản, đã tạo ra những điều ...