35 năm trường tiểu học lê văn tám hà nội năm 2024

là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, kế hoạch thời gian năm học và thời lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

3. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

4. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thực hiện tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.

5. Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

6. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

7. Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

9. Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục ở địa phương.

10. Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

III. Lịch sử phát triển nhà trường

Trường Tiểu học Lê Văn Tám đóng trên địa bàn phường Ba Đình là một phường ở trung tâm thành phố Thanh Hóa. Tháng 8/1994 trường Tiểu học Lê Văn Tám được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Lê Văn Tám và hoạt động độc lập. Ngày đầu tách trường tập thể sư phạm nhà trường gặp không ít khó khăn: CSVC đã xuống cấp, trang thiết bị hỗ trợ cho công tác dạy học còn hạn chế. Đội ngũ giáo viên được điều ở nhiều trường về cho nên trình độ chuyên môn không đồng đều; quy mô trường chật hẹp so với các trường Tiểu học trong thành phố.

Trong những năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, nhà trường đã xây dựng được tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, trình độ chuyên môn vững vàng, thực hiện tốt kỷ luật lao động trong công tác.

Cùng với sự chuyển mình của toàn ngành giáo dục, Trường Tiểu học Lê Văn Tám cũng đã có bước tiến vượt bậc. Trường là đơn vị nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc, được khen cao như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của UBND Tỉnh, Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ GD&ĐT, Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng, Bằng khen của TW Hội CTĐ Việt Nam, Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Chi bộ Đảng luôn đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu,... Hội cha mẹ học sinh hoạt động đúng quy định, đúng mục đích nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động giáo dục của nhà trường.

Các mặt hoạt động của nhà trường luôn luôn được duy trì và ổn định, được các cấp lãnh đạo cũng như cha mẹ học sinh ghi nhận. Trường là một điểm sáng về chất lượng giáo dục của Thành phố Thanh Hóa, luôn là một trong những trường đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành. Nhà trường đã nhiều năm được Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Bộ GD&ĐT, Ủy ban Nhân dân Thành phố khen thưởng với những thành tích nổi bật. Năm 2003 nhà trường vinh dự được công nhận là trường Tr­­­ường Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia mức độ I.

Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác giáo dục, thực hiện tốt kỷ luật lao động, nền nếp làm việc. Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, có kĩ năng cập nhật thông tin, kiến thức; biết sử dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

Trong nhiều năm qua, nhà trường đã không ngừng phấn đấu đổi mới phương pháp và ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và nhu cầu học tập của học sinh. Để nhà trường không ngừng phát triển thì việc đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu định kỳ hàng năm là một việc làm rất quan trọng, nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường phù hợp với thực tế và sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

IV. Thành tích và khen thưởng

Năm học 2003-2004: Được Bộ GD&ĐT công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I.

Năm học 2007-2008: Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2008-2009: Được UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua; Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Năm học 2009-2010: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Năm học 2010- 2011: Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2011-2012: Nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì; Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2012-2013: Được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2013-2014: Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2014-2015: Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2015-2016: Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen; Được Tỉnh Đoàn - CTĐ - Sở GD&ĐT tặng Giấy khen liên ngành của tỉnh.

Năm học 2016-2017: Được UBND TP tặng danh hiệu Tập thể LĐ Tiên tiến; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2017-2018: Được UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2018-2019: Được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Được Trưởng Phòng GD&ĐT tặng Giấy khen; Được Thành Đoàn - CTĐ - Phòng GD&ĐT tặng Giấy khen liên ngành của Thành phố; Được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Giấy khen; Được Chủ tịch UBND phường Ba Đình tặng Giấy khen.

Năm học 2019-2020: Được UBND TP tặng danh hiệu Tập thể LĐ Tiên tiến; Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen; Được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Năm học 2020-2021: Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; Được Bộ GD&ĐT công nhận lại trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I, đạt KĐCL giáo dục mức độ 2, đạt Thư viện Tiên tiến; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen; Được Tỉnh Đoàn - CTĐ - Sở GD&ĐT tặng Giấy khen liên ngành của tỉnh; Được BCH Đảng bộ phường Ba Đình tặng Giấy khen.

Năm học 2021-2022: Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm học 2022-2023: Được Chủ tịch UBND phường Ba Đình tặng Giấy khen.

Chi bộ nhà trường luôn đạt Chi bộ Trong sạch vững mạnh.

Công đoàn trong nhiều năm liền, liên tục được tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Đội, HCTĐ, Đoàn Thanh Niên... cũng không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích.

Những thành tích mà nhà trường đạt được là phần thưởng cao quý ghi nhận công lao đổi mới của nhà trường, nơi nối tiếp sự nghiệp trồng người của phường Ba Đình.