Tháng 4 năm 2023 là tháng Hồi giáo nào?

Ngày Hijri 9/10/1444 tương ứng với ngày Gregorian của Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023. Ngày dương lịch tương ứng với 12 Hamal (Aries) 1401, tất cả xảy ra vào một ngày duy nhất, đó là Thứ Bảy. Ngoài ra, có một ngày Julian, đó là 2460036

ngày Gregorian. Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023 Ngày Gregorian ngắn. 4/1/23Hijri ngày. Tháng Ramadan 10, 1444 AHNgày Hijri ngắn. 9/10/1444Dương lịch. 12 Hamal (Bạch Dương) 1401Ngày Mặt Trời Ngắn. 7/12/1401Ngày. Thứ bảy ngày Julian. 2460036 (Julian)

Ngày Hijri 17/9/1444 tương ứng với ngày Gregorian của Thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2023. Ngày dương lịch tương ứng với ngày 19 Hamal (Aries) 1401, tất cả xảy ra vào một ngày duy nhất, đó là thứ bảy. Ngoài ra, có một ngày Julian, đó là 2460043

ngày Gregorian. Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2023 Ngày Gregorian ngắn. 4/8/23Hijri ngày. Tháng Ramadan 17, 1444 AHNgày Hijri ngắn. 17/9/1444Dương lịch. 19 Hamal (Bạch Dương) 1401Ngày Mặt Trời Ngắn. 19/7/1401Ngày. Thứ bảy ngày Julian. 2460043 (Julian)

Lịch Umm al-Qura là lịch Hồi giáo chính thức được sử dụng ở Ả Rập Saudi, dựa trên các tính toán thiên văn. Các ngày được tính trước cho chín trong số mười hai tháng trong lịch Umm al-Qura, ngoại trừ tháng Ramadan, Shawwal và Dhul Hijjah, nơi quan sát thấy mặt trăng

Bạn có thể sử dụng mã nguồn sau cho Lịch Hồi giáo Hijri trong trang web của mình. Bạn chỉ cần sao chép mã và dán vào trang web của bạn ở bất kỳ vị trí yêu cầu nào

Tháng 4 năm 2023 theo lịch Ả Rập là gì?

Ngày Hijri 9/10/1444 tương ứng với ngày Gregorian của Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023. Ngày dương lịch tương ứng với 12 Hamal (Aries) 1401, tất cả xảy ra vào một ngày duy nhất, đó là Thứ Bảy

Tháng 4 theo lịch Hồi giáo là tháng mấy?

Tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 2 tháng 4. Đây là những điều cần biết về ngày lễ Hồi giáo. Kỳ nghỉ lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ thứ Bảy và kéo dài đến hết tháng Tư. Kỳ nghỉ kéo dài một tháng.

Ngày Hồi giáo cho ngày 13 tháng 4 năm 2023 là gì?

Ngày Hijri 22/9/1444 tương ứng với ngày Gregorian của Thứ Năm, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Ngày 25 tháng 4 năm 2023 là ngày gì?

Ngày Hijri 10/5/1444 tương ứng với ngày Gregorian của Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Ngày 20 tháng 4 năm 2023 là ngày gì?

Ngày Hijri 29/9/1444 tương ứng với ngày Gregorian của Thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023

2023 trong lịch Hồi giáo là gì?

Lịch Hijri này dựa trên 12 tháng âm lịch - một tháng mới bắt đầu khi nhìn thấy trăng non. . Các ngày quan trọng trong Lịch Hồi giáo 2023 (Lịch Hijri)