Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo giúp quý thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch dạy học 35 tuần năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, các thầy cô giáo có thể tham khảo thêm Giáo án Mĩ thuật lớp 3 để có thêm kinh nghiệm xây dựng và phân phối chương trình học lớp 3 của mình. Mời quý thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Thoidaihaitac.vn để nhanh chóng hoàn thành phân phối chương trình Mỹ Thuật lớp 3 của mình:

Phân phối chương trình Toán lớp 3 Những chân trời sáng tạo

TUẦN BƯU KIỆN TRANG SHS TUẦN BƯU KIỆN TRANG SHS
HKI HKII
Đầu tiên XEM LẠI CÁC CON SỐ ĐẾN 1000 (Kỳ 1) Trang 7 19 TEN THOUSANDS of T1 7-8
XEM LẠI CÁC CON SỐ ĐẾN 1 000 (Kỳ 2) Trang 8 TEN THOUSANDS of T2 9
ĐÁNH GIÁ QUẢNG CÁO VÀ BỘ TRƯỞNG (Phần 1) Trang 9 BỐN SỐ T1 mười
ĐÁNH GIÁ QUẢNG CÁO VÀ BỘ TRƯỞNG (Phần 2) Trang 10 (BT3.4.5) BỐN SỐ T2 11
BỔ SUNG, TRỪ MASSIVE Trang 11 SO SÁNH BỐN CHỮ SỐ T1 thứ mười hai
2 TÌM SỐ HẠN Trang 12 20 SO SÁNH BỐN SỐ T2 13
TÌM SỐ NHỎ, TÌM SỐ NHỎ Trang 13 TỔNG HỢP CÁC SỐ TRONG 10 000 T1 14
XEM LẠI NHIỀU ĐẶC ĐIỂM Trang 14 TỔNG KẾT CÁC SỐ TRONG 10 000 T2 15
ĐÁNH GIÁ THAM GIA Trang 15-16 CÁC CON SỐ TRỪ TRONG TẦNG 10 000 T1 16
TÌM SỐ Trang 17 CÁC CON SỐ TRỪ TRONG TẦM TAY 10 000 T2 17
3 TÌM CÁC SỐ KHÁC NHAU, TÌM CÁC SỐ KHÁC NHAU Trang 18 21 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T1 18
BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? (Bài 1) Trang 19 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T2 19
BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? (Phần 2) Trang 20 THÁNG, NĂM T1 20
milimét (Phần 1) Trang 21 THÁNG, NĂM T2 21
milimét (Phần 2) Trang 22 GAM T1 22
4 TAM GIÁC. QUADRANGLE Trang 23-24 22 GAM T2 23
HỘP ĐỰNG HỘP HỘP NHẬT BẢN. CUBE Trang 25 TRIỆU-LÍT T1 24
trò chơi ghép hình (Phần 1) Trang 26 TRIỆU-LÍT T2 25
trò chơi ghép hình (Phần 2) Trang 27 NHIỀU BỐN SỐ VỚI MỘT SỐ KHÁC NHAU T1 26
XEM XEM (Phần 1) Trang 28 BỐN NHIỀU SỐ KHÁC NHAU VỚI MỘT SỐ KHÁC NHAU T2 27
5 XEM XEM (Phần 2) Trang 29 23 NHIỀU CHỮ SỐ KHÁC NHAU VỚI MỘT chữ số T3 28
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG HAI BƯỚC (Phần 1) Trang 30 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số T1 29
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG HAI BƯỚC (Phần 2) Trang 31 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số T2 30
TOÀN DIỆN VỚI CÁC ẤN TƯỢNG Trang 32 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số T3 31
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA CÁC BIỂU DIỄN Trang 33 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T1 32
6 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU DIỄN (tiếp theo) Trang 34 24 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T2 32
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU DIỄN (tiếp theo) Trang 35 SQUARE ANGLE, NON-Square Angle T1 33-34
VÒNG TRÒN Trang 36-37 SQUARE ANGLE, Non-Square Angle T2 33-34
Làm quen với chỉ mục số La Mã Trang 38 RECTANGLE 35
BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? (Bài 1) Trang 39 (1.2.3.4) QUẢNG TRƯỜNG 36
7 Tôi có thể làm gì? (Phần 2) Trang 39 (5.6.7) 25 Kính tiềm vọng TAM GIÁC, QUÝ 37
THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM (Tiết 1) Trang 40 ĐÚNG QUYỀN T1 38
THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM (Tiết 2) Trang 40 kính tiềm vọng của hình chữ nhật T2 39
3. Bảng cửu chương Trang 42 PERMISE OF SQUARE T1 40
BẢNG PHÂN SỐ 3 Trang 43 HIỆU SUẤT CỦA VUÔNG T2 41
số 8 4 . Bảng cửu chương 44 26 BẢNG THỐNG KÊ T1 42
BẢNG PHÂN SỐ 4 45 BẢNG THỐNG KÊ T2 43
MỘT PHẦN THỨ HAI, MỘT PHẦN THỨ BA, MỘT PHẦN QUÝ, MỘT NĂM (Kỳ 1) 46 BẢNG THỐNG KÊ T3 44
MỘT PHẦN THỨ HAI, MỘT PHẦN THỨ BA, MỘT PHẦN QUÝ, MỘT NĂM (Kỳ 2) 47 T4. BẢNG THỐNG KÊ 45
ĐA DẠNG, PHÂN PHỐI 48 CÁC KHẢ NĂNG CỦA A T1. SỰ KIỆN 46
9 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? (Bài 1) 49 27 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T1 47
BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? (Phần 2) 49 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T2 48
Nhân với các số có một chữ số trong vòng 1 000 50 THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM T1 49
NHIỀU VỚI MỘT SỐ TRONG TẦM TAY 1000 (tiếp theo) (T1) 51 THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM T2 49
NHIỀU SỐ VỚI MỘT CHỮ SỐ TRONG VÒNG 1 000 (tiếp theo) (T2) 52 KIỂM TRA
mười PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ PHÂN SỐ) (T1) 53 28 TRĂM NGÀN 51-52
CHIA SỐ VÀ CHIA VỚI KẾT QUẢ) (T2) 54 CÁC SỐ CÓ CHỮ SỐ NĂM (2 tiết) T1 53-54
Chia CÁC SỐ KỸ THUẬT SỐ cho MỘT SỐ KHÁC NHAU) (T1) 55 CÁC SỐ CÓ CHỮ SỐ NĂM (2 tiết) T2 54-55
Chia CÁC SỐ KỸ THUẬT SỐ cho MỘT SỐ KHÁC NHAU) (T1) 56 SO SÁNH NĂM SỐ T1 56
BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T1 57 SO SÁNH NĂM SỐ T2 57
11 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T2 58 29 TỔNG HỢP CÁC SỐ TRONG 100 000 T1 58
KIỂM TRA TỔNG HỢP CÁC SỐ TRONG 100 000 T2 59
6. Bảng cửu chương 59 CÁC CON SỐ TRỪ TRONG TẦNG 100 000 T1 60
BẢNG PHÂN PHỐI 6 60 CÁC CON SỐ TRỪ TRONG TẦM TAY 100 000 T2 61
NHIỀU SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN 61 Trừ các số trong phạm vi 100 000 T3 61
thứ mười hai 7. Bảng cửu chương 62 30 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T1 62
BẢNG PHÂN PHỐI 7 63 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T2 62
số 8 . Bảng cửu chương 64 Nhân NĂM SỐ KHÁC NHAU VỚI MỘT SỐ KHÁC NHAU T1 63
BẢNG PHÂN PHỐI 8 65 Nhân NĂM SỐ KHÁC NHAU VỚI MỘT SỐ KHÁC NHAU T2 64
GIẢM GIÁ MỘT SỐ LẦN MỘT SỐ LẦN 66 Nhân NĂM SỐ KHÁC NHAU VỚI MỘT SỐ KHÁC NHAU T3 64
13 9. Bảng cửu chương 67 31 Chia NĂM SỐ KHÁC NHAU cho MỘT SỐ KHÁC NHAU T1 65
BẢNG PHÂN PHỐI 9 68 Chia NĂM SỐ KHÁC NHAU cho một chữ số T2 66
BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T1 69 Chia NĂM SỐ KHÁC NHAU cho một chữ số T3 67
BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T2 70 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T1 68
XEM T1 71 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ? T2 68
14 XEM T2 72 32 KHU VỰC MỘT HÌNH ẢNH 69
CHIA BA CHỮ SỐ BẰNG MỘT SỐ CHỮ SỐ T1 73 Xăng-mét vuông T1 70
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số T2 74 (1.2.3.4) Xăng-mét vuông T2 71
Chia BA CHỮ SỐ KHÁC NHAU cho một chữ số T3 75 (5.6.7.) KHU VỰC QUYỀN LỰC T1 72
SO SÁNH SỐ LẦN NHIỀU LẦN QUA CÁC CON SỐ LỚN HƠN 76 KHU VỰC QUYỀN LỢI T2 73
15 ĐIỂM GIỮA. TRUNG THU CHIẾN THẮNG PHẦN T1 77 33 KHU VỰC VUÔNG 74
ĐIỂM GIỮA. TRUNG THU CHIẾN THẮNG PHẦN T2 78 TIỀN VIỆT NAM T1 75-76
VÒNG KẾT NỐI T1 79 TIỀN VIỆT NAM T2 77
LƯU HÀNH T2 80 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T1
NHIỆT ĐỘ. NHIỆT ĐỘ 81 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T2
16 BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ T1 82 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T3
BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ T2 83 34 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T4
THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM T1 84 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T5
THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM T2 85 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T6
ĐÁNH GIÁ Học kỳ 1 T1 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T7
ĐÁNH GIÁ Kỳ 1 T2 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T8
17 ĐÁNH GIÁ Học kỳ 1 T3 35 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T9
ĐÁNH GIÁ Học kỳ 1 T4 ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM T10
ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ 1 T5 THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM T1
ĐÁNH GIÁ Kỳ 1 T6 THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM T2
ĐÁNH GIÁ Kỳ 1, 7 KIỂM TRA CUỐI NĂM CỦA MỸ
18 ĐÁNH GIÁ Kỳ 1, 8
ĐÁNH GIÁ Kỳ 1 T9
THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM T1
THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM T2
Kiểm tra học kỳ 1

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo